TC-IF

TC-IF: Taula consultiva d’Instal·lacions Frigorífiques

 

Funcions/Objectius de la Taula:

Crear una guia tècnica d’aplicació del RSIF

Crear grups tècnics reduïts per treballar temes específics

Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten a les instal·lacions i als agents

Detectar necessitats de formació dels agents i promoure-les

Detectar necessitats d’actuacions de difusió – informació, i promoure-les

Obtenir indicadors d’incidents / accidents d’aquests tipus d’instal·lacions

Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats

Integrants del grup:

 • Generalitat de Catalunya
  • Subdirecció General d'Energia de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria.
  • Entitats d'Inspecció i Control
   • ATISAE
   • TÜV Rheinland Ibérica
   • APPLUS
   • SGS Tecnos, S.A.
   • ECA - Grupo Bureau Veritas
   • OCA ICP
   • QUALICONSULT
   • TÜV NORD CUALICONTROL
   • EUROCONTROL
  • Col·lectius professionals
   • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
   • ASFRICAT: Associació de Frigoristes de Catalunya
   • ACTECIR Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració
   • AGIC: Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya
   • FERCA: Federació Catalana d'Associacions Territorials d'Empresaris instal·ladors d'electricitat, fontaneria, climatització i afins de Catalunya
   • GCVAC: Gremi de Calefacció, climatització i ventilació
   • Foment del Treball Nacional
   • AEFYT
   • FERCA: Federació Catalana d'Associacions Territorials d'Empresaris instal·ladors d'electricitat, fontaneria, climatització i afins de Catalunya
   • ASOCAT: Associació d'Organismes de Control de Catalunya

Documentació

- Guió de contingut de projectes d'instal·lacions frigorífiques

Guia de recomanacions de les instal·lacions de fred