Els Enginyers Industrials de Catalunya donen suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones

dijous, 8 març, 2018

Els Enginyers Industrials de Catalunya volem mostrar el nostre suport i compromís amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. El progrés que fem possible posant la tecnologia al servei de la societat es veu compromès si no se superen discriminacions i estigmes històrics de igualtat i justícia social, i en particular en l’equiparació entre homes i dones en el seva vessant professional.

Malgrat els importants avenços assolits per les dones durant els darrers anys tant a l'àmbit laboral, com a l'àmbit social en general, resta molt de camí encara per arribar a l'equilibri en el món professional des del punt de vista del gènere. La professió de l’enginyeria té encara avui uns indicadors molt esbiaixats, en els que les enginyeres representen tan sols un 17% del total de la professió. Xifres semblants a les dels països del nostre entorn com Alemanya (16,6%) o Itàlia (17,5%). Les noves generacions milloren, tot i que no prou, la incorporació de la dona a l’enginyeria, fins a poc més del 20% en el conjunt dels diferents àmbits tecnològics.

Per tot això, seguim treballant perquè el que avui és essencial –la celebració el dia 8 de març del dia internacional de les dones, reconegut per l'Organització de les Nacions Unides– deixi de ser-ho en un futur més proper que tardà.

Perquè entenem que aquest dèficit d’igualtat frena l’avenç de la societat. I també perquè l’enginyeria i l’activitat econòmica que aquesta impulsa no pot prescindir de l’aportació del talent de les dones. Una veritable equiparació de gènere implicaria sumar milers d’enginyeres incorporades activament en la generació de valor per a la societat catalana, passant a nivells de ràtios per població semblants als d’Alemanya. Una inestimable pèrdua d’oportunitat de benestar i progrés.

Tanmateix, l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya posem l’accent en prendre consciència i adquirir el compromís per tal de superar aquesta desigualtat en benefici de tota la societat. Una objectiu que depèn, tan sols, de nosaltres. Assumim el compromís.