Full inscripció - V Nit de la Robòtica

Data: 24/10/2019
Codi: JFPIAM000191024
Preu: * Inscripcions
Preu Associat/Col·legiat dels Enginyers de Catalunya (Agrònoms, Camins, Informàtics, Telecos i AIQS)
15 euros
Dades personals
Cognoms:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal :
Població :
Mòbil: Informi el seu mòbil si vol que el puguem avisar en cas de cancel·lació, modificació d'horaris, etc.
@:
Titulació:
Com t'has assabentat d'aquest acte?
Dades professionals
Empresa:
NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Tel.: Fax:
@:
Forma de pagament:
Factura a títol:
Domiciliació bancària:
Núm. de compte (Amb IBAN):
Entitat:


Condicions:

El nombre de places és limitat.
Es reservaran les places fins 5 minuts després de començar l'acte.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39, 3ª planta - 08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 04