Quotes

Quotes 2019 dels Enginyers Industrials de Catalunya Associació i Col·legi(*)

 

Subvencions:

Socis escolars Gratuït

________________________________________________________________

Enginyers/es joves: incorporacions al 2018(**) 

Fins a 30 anys Quota mínima 
Dels 30 als 34 anys Quota reduïda 
L’import satisfet en quota l’any anterior pels enginyers/es de fins a 34 anys, es podrà destinar íntegrament a formació en els EIC. 

________________________________________________________________

Enginyers/es sèniors(***) 

Dels 70 als 74 anys Quota reduïda 
A partir dels 75 anys Quota mínima 

________________________________________________________________

Enginyers/es en situació d’atur

Pertinença menor a 3 anys  Quota reduïda
Pertinença major a 3 anys  Quota mínima

________________________________________________________________

Enginyers/es en excedència territorial

Amb RCP Quota reduïda
Sense RCP Quota mínima

 

Per a més informació:

Montse Padrós: secretaria@mail.eic.cat; 93 502 90 84 

(*) Als professionals vinculats només a Associació o Col·legi se’ls aplicarà la totalitat de la quota a l’entitat que correspongui.
(**) Les incorporacions anteriors al 2018 es seguiran regint per l’anterior política de quotes. L’import satisfet en quota l’any anterior pels enginyers/es de fins a 34 anys, es podrà destinar íntegrament a formació en els EIC.
(***) En tots els casos caldrà no trobar-se en actiu i tenir una pertinença mínima de 15 anys als EIC.
Les incorporacions anteriors al 2018 que hagin gaudit de la subvenció del 100% de la quota, que no estiguin en actiu i siguin majors de 70 anys, se’ls aplicarà la quota mínima amb caràcter voluntari.