InfoCentre

Novetats de normativa del 25 al 31 de gener de 2019.

dijous, 7 febrer, 2019

Consulta les notícies de normativa.

Destaquem:
- Instrucció 1/2019. Procediment en l’aplicació de la disposició transitòria 4ª del Regl. d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel RD 513/2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents. Catalunya.
- Directiva UE 2019/130. Modif. Directiva 2004/37/CE, protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Unión Europea
 

Novetats de normativa del 16 al 21 de desembre de 2018.

dimarts, 8 gener, 2019

Consulta les notícies de normativa.

Destaquem:

- Directiva UE 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Unión Europea
- Subvencions 2018 per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal•lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Catalunya.
- Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial. Catalunya.