InfoCentre

Novetats de normativa del 16 al 23 d'octubre de 2018

dilluns, 29 octubre, 2018

Consulta les notícies de normativa.

Destaquem:

Ajuts i subvencions
- Orden ICT/1100/2018. Bases reguladoras para apoyo financiero a la inversión industrial (Política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial). España
- Resolució EMC/2339/2018. Ajudes 2018 per a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). Catalunya.

Novetats de normativa del 8 al 15 d'octubre de 2018.

divendres, 19 octubre, 2018

Consulta les notícies de normativa.

Destaquem:

Ajuts i subvencions
- Orden ECE/1016/2018. Subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G. España
- Subvencions Pla PIMA FRED. Catalunya.
- Subvencions a projectes singulars per al foment de l’economia social i del cooperativisme. Catalunya.
- Ajudes destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques. Catalunya.
- Pròrroga del Programa Catalunya Clústers, s’aprova el seu text refós. Catalunya.

Novetats de normativa del 25 de juliol al 22 d'agost de 2018

dilluns, 3 setembre, 2018

Consulta les notícies de normativa.

Destaquem:

Ajuts i subvencions
- Ayudas nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras. Programa NEOTEC. España
- Ajudes a inversions empresarials d’alt impacte 2018. Catalunya.
- Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat 2018. Catalunya.
- Subvencions programa de projectes innovadors i experimentals. Catalunya
- Convocatòria programes d’ocupació per a treballadors ocupats. Catalunya.