Guions de contingut

Accedeix a la col·lecció de documents que faciliten guions de continguts per a la diferent tipologia de projectes que visen.

Arxiu Data Mida
PDF icon 072017_instal.lacionsfrigorifiques.pdf 31/07/2017 255.15 KB
Edificació
Arxiu Data Mida
PDF icon Guión de contenidos del Consejo para contrucciones. Àmbit estatal 03/03/2009 241.71 KB
Eficiència energètica
Arxiu Data Mida
PDF icon Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior 27/01/2009 1.44 MB
Estudis i Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Arxiu Data Mida
PDF icon Guió de contingut per a Estudis Bàsics de Seguretat i Salut 27/01/2009 97.47 KB
Guies per a la redacció del Pla i l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
Arxiu Data Mida
PDF icon Guia per a la redacció del Pla i Gestió de Residus de construcció i enderroc 27/01/2009 794.18 KB
PDF icon Guia per a la redacció de l' Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc 27/01/2009 772.81 KB
Projectes de protecció Contra Incendis
Arxiu Data Mida
PDF icon Guió de continguts per a projectes de Protecció Contra Incendis 27/01/2009 109.66 KB
Projectes d’Activitats
Arxiu Data Mida
PDF icon Dossier Acció Professional 04: Manual de bones pràctiques per a la redacció de projectes d’activitats 27/01/2009 124.95 KB
PDF icon Infodoc 07. Projectes d’Activitats: Atribucions i Responsabilitats 27/01/2009 263.49 KB