Notícies

Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual i Industrial

dilluns, 7 maig, 2018

L’EIC ha celebrat el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual i Industrial fent una jornada centrada en la Propietat Industrial. L’objectiu d’aquest acte ha estat donar visibilitat als diversos agents del sector. La jornada, que ha tingut lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, ha comptat amb la presencia de diversos professionals, els quals han exposat la visió de la propietat industrial des del seu àmbit. 

Fórmula 1: reptes dels enginyers per a la temporada 2018

dilluns, 7 maig, 2018

Quines innovacions presenta la nova temporada de Fórmula 1? Quines modificacions incorpora el reglament? Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya, i Francesc Garriga, coordinador de la Subcomissió d’Automoció dels EIC, van exposar aquests i altres temes en un acte que va tenir lloc a la seu de Via Laietana del Enginyers Industrials de Catalunya, en el que hi van assistir més d’un centenar de persones. 

Procés electoral de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

divendres, 4 maig, 2018

En el procés electoral de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de càrrecs de la Junta de Representants.

D'acord amb el que estableix l'article 15 dels estatuts, els candidats electes prendran possessió de llurs càrrecs a la propera reunió ordinària de la Junta de Representants.

Formació per a perits judicials a Barcelona

dimecres, 2 maig, 2018

El Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un curs de formació general per a perits judicials que té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit. Aquesta formació, dins l’àmbit de l’Administració de justícia, està pensada per a professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia. El curs comptarà amb el següent programa:

Dimarts 12 de juny, 16-19 h

Desgrava les quotes col•legials a la Declaració de la Renda

dimarts, 24 abril, 2018

T’informem que, als efectes de les Declaracions-Liquidacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017, les quotes satisfetes als col•legis professionals es poden desgravar quan la col•legiació tingui caràcter obligatori, com és el cas dels enginyers industrials, en la part que correspongui als fins essencials d’aquestes institucions. Cal diferenciar dues situacions en funció de com es desenvolupa l’activitat professional: