Notícies

Formació per a perits judicials a Barcelona

dimecres, 2 maig, 2018

El Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un curs de formació general per a perits judicials que té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit. Aquesta formació, dins l’àmbit de l’Administració de justícia, està pensada per a professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia. El curs comptarà amb el següent programa:

Dimarts 12 de juny, 16-19 h

Desgrava les quotes col•legials a la Declaració de la Renda

dimarts, 24 abril, 2018

T’informem que, als efectes de les Declaracions-Liquidacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017, les quotes satisfetes als col•legis professionals es poden desgravar quan la col•legiació tingui caràcter obligatori, com és el cas dels enginyers industrials, en la part que correspongui als fins essencials d’aquestes institucions. Cal diferenciar dues situacions en funció de com es desenvolupa l’activitat professional:

El modelisme ferroviari artesanal. Desenvolupament d’un model

divendres, 13 abril, 2018

Dins del cicle de conferències organitzades periòdicament per la subcomissió Engitren, el passat 22 de març Josep M. Fiérrez, un artesà especialista en la fabricació de sèries curtes de models ferroviaris en miniatura en forma de kits de llautó, va desenvolupar una ponència sobre aquest interessant tema a la seu de la Via Laietana dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Eleccions a la Junta de Representants de l'AEIC

divendres, 23 març, 2018

D’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts, durant la segona quinzena de maig se celebraran eleccions per renovar la totalitat dels membres de la Junta de Representants de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

És per aquest motiu que et faig avinent la següent informació: