TASCOM

TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats

* Si tens alguna consulta, envia un email a info@coneixement.eic.cat

Objectius

La TASCOM vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren que permeti compartir coneixements tècnics i experiència en matèria d'activitats regulades per les ordenances municipals d'aplicació al règim d'activitats.

Aquests objectius s'assoleixen mitjançant l'exercici de les següents funcions:

 • Anàlisi de la normativa en matèria d'activitats segons totes les ordenances municipals de Barcelona d'aplicació al règim d'activitats.
 • La formulació de propostes de les parts signants en aquesta matèria.
 • La formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament de projectes tècnics.

Integrants del grup

 • Ajuntament de Barcelona
 • Col·legis professionals:
  • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Representants del COEIC: Jordi Guasch, Oscar Martínez i Ramon Pedra, membres de la Comissió d´Acció Professional.
   • Coordinador: Oriol Colell, enginyer de l’Àrea de Serveis.
  • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Funcionament

La TASCOM es reuneix cada dos mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CETIB.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Els acords adoptats els difonen el COEIC i el CETIB entre els seus col·lectius professionals a través dels mitjans habituals (circulars, revista, web,...) i l’Ajuntament de Barcelona al personal de l’administració municipal i de les EAC amb els mitjans al seu abast.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladen al GT les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

Realitzacions

Des de la TASCOM, s’han tractat totes les consultes que han aportat els diferents membres en relació a l’aplicació i la interpretació de la normativa de les activitats: aparcaments, locals de concurrència pública.

Des de l’Ajuntament s’han generat circulars internes, de les quals fan difusió a tots els districtes.  Es suspèn l'atorgament de llicències i/o comunicats d'allotjaments hotelers a la Ciutat de Barcelona

Documents relacionats i notícies

Novetats 

Circulars Ajuntament de Barcelona (actualització maig 2019)

Pots consultar totes les circulars AQUÍ

Plans especials (actualització maig 2019)

General

Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB)

Pla especial del comerç no alimentari de Barcelona (PECNAB)

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona

Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'us turístic

Pla especial de protecció de la qualitat urbana : catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics

Pla especial per a l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

Pla especial d'usos del Port olímpic de Barcelona

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials majoristes en determinats sectors dels barris de la Dreta de l'Eixample i Fort Pienc, del Districte de l'Eixample i del barri de Sant Pere, del Districte de Ciutat Vella

Pla especial urbanístic d'establiments de concurrència pública i altres activitats de l'Avinguda del Paral·lel. 

Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal•lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona. Aprovació inicial 25/04/2019

Sarrià-Sant Gervasi

Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Ciutat Vella

Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al Districte de Ciutat Vella

Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B "Zona Rambla" de Barcelona

Pla especial d'ordenació de la Rambla de Barcelona

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Pla especial d'establiments de pública concurrència i altres activitats al Barri del Poble Sec, al districte de Sants-Montjuïc

Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea del Triangle de Sants-Hostafrancs

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc

Gràcia

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Gràcia

Sant Martí

Pla especial d'establiments de concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació al Districte de Sant Martí

Pla de vetlladors de l'eix de vianants dels carrers de Rogent i Sèquia Comtal, plaça de Font i Sagués i Rambla del Poblenou i zones del Districte d'anàlogues característiques

Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històrico artístic de la ciutat de Barcelona, en l'àmbit del Districte de Sant Martí (Casc antic del Poblenou)

Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí

Horta-Guinardó

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats a l'àmbit del casc antic d'Horta del Districte d'Horta-Guinardó

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó

Les Corts

Pla especial d'establiments de concurrència pública del Districte de Les Corts i regulació d'altres activitats

Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Les Corts

Eixample

Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats al barri de Sant Antoni, Districte de l'Eixample

Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al Districte de l'Eixample

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de l'Eixample

Sant Andreu

Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l'àmbit delimitat a l'entorn del carrer Gran de Sant Andreu

Pla especial de protecció del subàmbit Poble Antic i del nucli antic de Sant Andreu

Normes urbanístiques del Pla especial de protecció del patrimoni del carrer Gran al nucli antic de Sant Andreu

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Andreu

Nou Barris

Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris

Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Nou Barris

Circulars vigents. Ajuntament de Barcelona

Arxiu Data Mida
PDF icon index_circulars_ajuntament_bcn_vigents_2018.pdf 13/02/2014 627.94 KB