Exercir

Troba tots els serveis i recursos del COEIC/AEIC que necessites per treballar en teu dia a dia.

Publicació del decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona

dimarts, 31 desembre, 2013

Ha sortit publicat el Decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, que preveu la possibilitat de que els Col·legis no només s'habilitin sinó que puguin formalitzar nous convenis per exercir dites funcions durant un període transitori. Per aquest motiu continuarà amb la recepció dels informes d'idoneïtat.

Més informació

Canvis en el sistema de sol·licitud dels informes d'idoneïtat tècnica d'obres de l'Ajuntament de Barcelona

dijous, 19 desembre, 2013

A finals de l’any 2013 quedaran sense vigor els convenis signats entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per a l’emissió d’informes d’idoneïtat tècnica, com a conseqüència de la interpretació que unilateralment va efectuar l’Autoritat Catalana de la Competència de la normativa i que va obligar a resoldre dits convenis per evitar sancions econòmiques prèvies a qualsevol defensa en via judicial.

Guia ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de Baixa Tensió

dijous, 28 novembre, 2013

Ha sortit publicada la Guia ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, relativa a les instal·lacions generadores de Baixa Tensió. Aplicable a motors de combustió, turbines, generadors fotovoltaics, generadors eòlics de BT, acumuladors mecànics o electroquímics, cèl·lules de combustible i altres fonts d'energia en BT. Més informació: