Exercir

Troba tots els serveis i recursos del COEIC/AEIC que necessites per treballar en teu dia a dia.

Revisió de les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP)

dijous, 3 abril, 2014

S'ha creat un Grup de Treball de revisió de les cobertures i exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil professional formada per membres de la Comissió d'Acció Professional del Col·legi i de la Mútua dels Enginyers amb l'objectiu de revisar les cobertures i exclusions de l'actual pòlissa de RCP per adequar-la a l'activitat professional del col·lectiu.

Instrucció 3/2014, per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió

dijous, 20 març, 2014

Consulta la Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.

Nova eina unificada LIDER-CALENER

dijous, 20 març, 2014

Ja està disponible l'eina unificada LIDER-CALENER que inclou la planificació d'una sola plataforma dels programes generals utilitzats fins ara per l'avaluació de la demanda energètica i consum energètic. Aquesta eina permet la verificació d'alguns dels apartats del DB-HE d'estalvi d'energia, encara que no es pot utilitzar per la certificació energètica d'edificis. 

Publicada la segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles

divendres, 14 març, 2014

Ha sortit publicada la segona revisió del Manual de Reforma de Vehicles a la web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Els canvis introduits estan marcats en blau i els apartats modificats s'han identificat com a 2a revisió. L'aplicació d'aquesta segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles serà obligatòria a partir de l'1 de juny de 2014, però opcionalment ja es pot començar a utilitzar i es poden consultar les dues versions al següent enllaç. 

Nota informativa sobre les eines informàtiques per la verificació de les exigències del DB-HE del CTE

divendres, 14 març, 2014

El passat mes de setembre es va publicar al BOE l'Ordre FOM 1635 pel que s'actualitzava el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació (BOE de 12 de setembre de 2013), que és d'aplicació obligatòria a partir del 13 de març de 2014.

La Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment ha elaborat una nota informativa sobre l'aplicació de les eines informàtiques per a la verificació de les del citat Document Bàsic.

Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis

dijous, 13 març, 2014

El proper dijous 13 de març de 2014, a les 19h, tindrà lloc al Tech Talent Center (c/Badajoz 73, Barcelona) l’Open Talent: "Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis", com a exemple pràctic i referent sobre com establir estratègies d’èxit d’ampli abast.