Exercir

Troba tots els serveis i recursos del COEIC/AEIC que necessites per treballar en teu dia a dia.

Revisió de les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

dimecres, 3 setembre, 2014

La Comissió d’Acció Professional va considerar necessari revisar les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. Sembla clar que el pas dels anys fan necessari redactar de nou l’articulat per adequar-la al ventall actual de tasques a les que es dediquen els enginyers.

Com a conseqüència d’aquesta reflexió es va constituir un Grup de Treball per l'estudi i millora de les cobertures de la pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil Professional, format per la Mútua i membres de la Comissió d'Acció Professional.

Actualització nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari i publicació del nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics"

divendres, 6 juny, 2014

S'ha actualitzat la nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari. Més informació i descàrrega.
S'ha publicat el nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics" per facilitar l'aplicació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE. Accés al document.

Grup de Treball de la Comissió d'Acció Professional amb el Districte de Ciutat Vella

divendres, 30 maig, 2014

Si teniu alguna consulta, incidència o qüestió amb algun projecte d'activitats o obres al Districte de Ciutat Vella ho podeu adreçar a la Comissió d'Acció Professional a través de areaprofessional@ap.eic.cat i es traslladarà al Grup de Treball creat en el marc del conveni de col·laboració entre el Col·legi i el Districte de Ciutat Vella. Necessitem temes per tractar en el Grup de Treball i esperem les vostres aportacions.

Nota de premsa sobre la indústria i la inversió estrangera de la Comissió d'Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona

dijous, 22 maig, 2014

Consulta la nota de premsa sobre la indústria i la inversió estrangera que va ser debatuda i aprovada per la Comissió d’Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona, on la Comissió d'Acció Professional del Col·legi hi té representació, i l’informe de conjuntura de la Cambra i les previsions econòmiques 2014-2015.

Consulta les teves dades que apareixen a l'anuari i aprofita per actualitzar-les

divendres, 16 maig, 2014

La Llei Òmnibus, publicada el 23 de desembre de 2009, obliga a les organitzacions col·legials a tenir a la seva web el registre de col·legiats, a través de la finestreta única, per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Aquestes dades es poden consultar a través de l'Anuari i, com a mínim, hi ha de constar el nom, cognoms, número de col·legiat, títols oficials, domicili professional i situació d'habilitació professional.