Exercir

Troba tots els serveis i recursos del COEIC/AEIC que necessites per treballar en teu dia a dia.

Se suspèn l'atorgament de llicències i/o comunicats d'allotjaments hotelers a la ciutat de Barcelona

dijous, 2 juliol, 2015

Al butlleti oficial de la província de Barcelona del dia 2 de juliol de 2015 s'ha publicat l’acord de suspensió , que té com a finalitat procedir als estudis previs per a l’anàlisi de l’impacte de les activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també les residències d’estudiants i els albergs juvenils, per tal d’elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de Barcelona.

Revisió Circular 089/2012 sobre l'Autorització d'abocament

dilluns, 29 juny, 2015

Una de les novetats importants es la següent: 

Les activitats (usuaris no domèstics) contemplades a l’article 28 del RMAAR i que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de prèvia autorització. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 32.1 del citat reglament que es pot trobar a la web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits

ONCE i AENOR signen un conveni per crear normes d'accessibilitat universal

dimarts, 9 juny, 2015

La Fundació ONCE i l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) han signat un conveni que té com a objectiu promoure la integració social de les persones amb discapacitat a través de normes que facilitin l'accessibilitat universal en diferents àmbits, segons han anunciat les dues entitats. Consulta la noticia sencera.