Exercici professional

Tota la informació i recursos sobre l’exercici lliure: últimes novetats d'interès, circulars, RCP, societats professionals... 

Consulta la relació de normativa aplicable a projectes d'enginyeria aquí.

Publicada la segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles

divendres, 14 març, 2014

Ha sortit publicada la segona revisió del Manual de Reforma de Vehicles a la web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Els canvis introduits estan marcats en blau i els apartats modificats s'han identificat com a 2a revisió. L'aplicació d'aquesta segona revisió del Manual de Reformes de Vehicles serà obligatòria a partir de l'1 de juny de 2014, però opcionalment ja es pot començar a utilitzar i es poden consultar les dues versions al següent enllaç. 

Nota informativa sobre les eines informàtiques per la verificació de les exigències del DB-HE del CTE

divendres, 14 març, 2014

El passat mes de setembre es va publicar al BOE l'Ordre FOM 1635 pel que s'actualitzava el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació (BOE de 12 de setembre de 2013), que és d'aplicació obligatòria a partir del 13 de març de 2014.

La Subdirecció General d'Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment ha elaborat una nota informativa sobre l'aplicació de les eines informàtiques per a la verificació de les del citat Document Bàsic.

Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis

dijous, 13 març, 2014

El proper dijous 13 de març de 2014, a les 19h, tindrà lloc al Tech Talent Center (c/Badajoz 73, Barcelona) l’Open Talent: "Clústers: cooperació i competitivitat. El cas del clúster de seguretat contra incendis", com a exemple pràctic i referent sobre com establir estratègies d’èxit d’ampli abast.