Exercici professional

Tota la informació i recursos sobre l’exercici lliure: últimes novetats d'interès, circulars, RCP, societats professionals... 

Consulta la relació de normativa aplicable a projectes d'enginyeria aquí.

Nota de premsa sobre la indústria i la inversió estrangera de la Comissió d'Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona

dijous, 22 maig, 2014

Consulta la nota de premsa sobre la indústria i la inversió estrangera que va ser debatuda i aprovada per la Comissió d’Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona, on la Comissió d'Acció Professional del Col·legi hi té representació, i l’informe de conjuntura de la Cambra i les previsions econòmiques 2014-2015.

Consulta les teves dades que apareixen a l'anuari i aprofita per actualitzar-les

divendres, 16 maig, 2014

La Llei Òmnibus, publicada el 23 de desembre de 2009, obliga a les organitzacions col·legials a tenir a la seva web el registre de col·legiats, a través de la finestreta única, per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Aquestes dades es poden consultar a través de l'Anuari i, com a mínim, hi ha de constar el nom, cognoms, número de col·legiat, títols oficials, domicili professional i situació d'habilitació professional.

Revisió de les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP)

dijous, 3 abril, 2014

S'ha creat un Grup de Treball de revisió de les cobertures i exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil professional formada per membres de la Comissió d'Acció Professional del Col·legi i de la Mútua dels Enginyers amb l'objectiu de revisar les cobertures i exclusions de l'actual pòlissa de RCP per adequar-la a l'activitat professional del col·lectiu.

Instrucció 3/2014, per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió

dijous, 20 març, 2014

Consulta la Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.

Nova eina unificada LIDER-CALENER

dijous, 20 març, 2014

Ja està disponible l'eina unificada LIDER-CALENER que inclou la planificació d'una sola plataforma dels programes generals utilitzats fins ara per l'avaluació de la demanda energètica i consum energètic. Aquesta eina permet la verificació d'alguns dels apartats del DB-HE d'estalvi d'energia, encara que no es pot utilitzar per la certificació energètica d'edificis.