Exercici professional

Tota la informació i recursos sobre l’exercici lliure: últimes novetats d'interès, circulars, RCP, societats professionals... 

Consulta la relació de normativa aplicable a projectes d'enginyeria aquí.

A partir del novembre serà obligatori sol·licitar electrònicament l'informe previ de patrimoni per projectes d'obres a l'Ajuntament de Barcelona

dijous, 23 octubre, 2014

Des del mes d’octubre de 2014, l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·licitar els Informes Previs de Patrimoni. L’objectiu d’aquesta novetat és simplificar el procediment administratiu, eliminar l’ús de paper i reduir els temps de servei als ciutadans.

Per poder utilitzar aquest tràmit són necessaris els requisits següents:

27/10/14 Jornada de presentació de la Llei de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

divendres, 17 octubre, 2014

Jornada 27/10/14 17:00h

 

El 5 d’agost de 2014 es va publicar al DOGC, la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la Seguretat Industrial dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes. Dins l'àmbit de competències de la Generalitat la Llei regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial d'establiments, instal·lacions i productes a Catalunya, incloent-hi vigilància del mercat en aquesta matèria. És aplicable a:

a)     Els establiments en què poden produir-se accident greus.

Entrada en vigor de la nova Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de Barcelona

dijous, 9 octubre, 2014

El proper 16 d'octubre de 2014 entrarà en vigor la nova Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de Barcelona. A partir d'aquesta data canvia el procediment de pagament, diferenciant per un costat l'emissió de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica realitzada per l'Entitat Col·laboradora i per l'altre la tramitació del comunicat o la llicència per part del propi Ajuntament. Per tant, un cop entri en vigor l'Ordenança el procediment serà el següent:

Jornada sobre seguretat contra incendis en ports esportius: intervenció i coordinació d'emergències

dijous, 9 octubre, 2014

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), conjuntament amb la Facultat de Nàutica de Barcelona de la UPC i en el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona presenten la Jornada sobre seguretat contra incendis en ports esportius: intervenció i coordinació d'emergències.

Informació sobre la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

divendres, 26 setembre, 2014

A principis d'agost va sortir publicada la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. Aquesta llei regula, dins l'àmbit de competències de la Generailtat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial d'establiments, instal•lacions i productes a Catalunya, incloent-hi vigilància del mercat en aquesta matèria. És aplicable a:

Revisió de les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

dimecres, 3 setembre, 2014

La Comissió d’Acció Professional va considerar necessari revisar les cobertures i exclusions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. Sembla clar que el pas dels anys fan necessari redactar de nou l’articulat per adequar-la al ventall actual de tasques a les que es dediquen els enginyers.

Com a conseqüència d’aquesta reflexió es va constituir un Grup de Treball per l'estudi i millora de les cobertures de la pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil Professional, format per la Mútua i membres de la Comissió d'Acció Professional.

Actualització nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari i publicació del nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics"

divendres, 6 juny, 2014

S'ha actualitzat la nova eina unificada LIDER-CALENER i el seu manual d'usuari. Més informació i descàrrega.
S'ha publicat el nou DA DB-HE/3 "Ponts tèrmics" per facilitar l'aplicació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE. Accés al document.

Grup de Treball de la Comissió d'Acció Professional amb el Districte de Ciutat Vella

divendres, 30 maig, 2014

Si teniu alguna consulta, incidència o qüestió amb algun projecte d'activitats o obres al Districte de Ciutat Vella ho podeu adreçar a la Comissió d'Acció Professional a través de areaprofessional@ap.eic.cat i es traslladarà al Grup de Treball creat en el marc del conveni de col·laboració entre el Col·legi i el Districte de Ciutat Vella. Necessitem temes per tractar en el Grup de Treball i esperem les vostres aportacions.