Coneixement

Àrees d’interès en els projectes innovadors:

  • Energia
  • Medi Ambient
  • Disseny industrial
  • Nous Materials
  • TIC i Electrònica
  • Aeronàutica
  • Automoció
  • Seguretat
  • Multidisciplinars: Salut, Alimentació, ....

Les Comissions Delegades de les Juntes de Demarcació són les que estudien els interessos professionals i socials dels enginyers industrials.

Dins aquestes Comissions permet crear un entorn ideal per fer Networking entre els diferents grups d’experts que les composen, que son una font de coneixement i contactes d’un alt valor afegit.

Des del COEIC també disposem de serveis de Coaching Mentoring que permeten complementar les diferents necessitats dels emprenedors i professionals.

Ajuts i subvencions:

Consulta les guies d'ajuts i subvencions de les diverses administracions segons l'àmbit del teu interès i l'estat de la convocatòria (oberta o totes les convocatòries) en temes relacionats com la Recerca, desenvolupament i innovació R+d+i; Modernització i impuls de sectors i pimes; Emprenedoria.
Coneix que cal saber del sistema d'ajuts i subvencions i quins serveis més t'oferim al nostre web dins informar-te.

Servei d'assessorament i suport a la tramitació: Des d'Enginova t'oferim assessorament sobre quin tipus de subvenció podria ser el més adient en funció de les teves necessitats i en el cas que ho desitgis, suport a la tramitació mitjançant experts en aquestes tasques. Per més informació adreçat a nosaltres a enginova@eic.cat.