Impresos enginyers geòlegs

En aquest apartat podreu trobar tots aquells impresos necessaris per als diferents tràmits administratius en l'exercici professional dels enginyers. Es tracta de tot un seguit de fitxers en format word o excel els quals us podeu descarregar per el vostre propi ús.

Tots aquests fitxers incorporen la capçalera amb l'escut en color del col·legi. Us recomanem que feu servir una impressora en colors per tal d'aconseguir un millor resultat.

NOTA: Per descarregar els documents feu click amb el botó dret sobre la icona i escolliu "Guardar destino como..." si feu servir Internet Explorer o "Anomena i desa l'enllaç" si feu servir Netscape.

 

1. Impresos generals
Títol Visat presencial Visat-e Visado
Anul·lació visat / Anulación visado Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Certificat / Certificado Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Declaració de dades Microsoft Office document icon Visat presencial
Full d'encàrrec / Hoja de encargo Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Full de sol·licitud de servei Office spreadsheet icon Visat presencial Office spreadsheet icon Visado
Full de suggeriments Microsoft Office document icon Visat presencial
Justificació direcció d'obra pendent Microsoft Office document icon Visat presencial
2. Impresos d'activitat
Títol Visat presencial Visat-e Visado
Asumeix de direcció d'activitats / Asume de dirección de actividades Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Certificat final d'activitats / Certificado final de actividades Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e
Certificat Tècnic de Conformitat Avaluació Ambiental Barcelona Supòsit 1 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Certificat Tècnic de Conformitat Avaluació Ambiental Barcelona Supòsit 2 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Certificat Tècnic de Conformitat Avaluació Ambiental Supòsit 1 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Certificat Tècnic de Conformitat Avaluació Ambiental Supòsit 2 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Certificat Tècnic de Conformitat Avaluació Ambiental Supòsit 3 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant NBE-CPI/96 Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Pla d'accions correctores Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Pla Gradual Disminució Contaminants Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Renúncia de direcció / Renuncia de dirección Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
3. Impresos d'obres - instal·lacions
Títol Visat presencial Visat-e Visado
Assumeix de direcció tècnica / Asume de dirección técnica Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Certificat final d'obra o instal·lació / Certificado final de obra o instalación Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Certificat per escriptura d'obra en construcció / Certificado para escritura de obra en construcció Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Certificat per escriptura d'obra nova / Certificado para escritura de obra nueva Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant càlculs / Justificante de cálculos Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant geotècnic ( abans d'inici d'obres) / Justificante geotècnico (antes inicio obras) Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant per la documentació que es basi en l'antic RITE Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Renúncia de direcció / Renuncia de dirección Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
4. Impresos de seguretat i salut
Títol Visat presencial Visat-e Visado
Informe d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a obres de l'Administracio Pública Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e
Assumeix de coordinació de seguretat i salut / Asume coordinación de seguridad y salud Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado
Avís previ / Aviso previo Microsoft Office document icon Visat presencial
Full d'encàrrec de coordinador seg. i salut / Hoja de encargo de coordinador de seg. y salud Microsoft Office document icon fulldenca_rrec.doc Microsoft Office document icon hojadeencargo.doc
Justificant falta d'ESIS (abans inici obres) / Justificante falta de ESIS (antes inicio obras) Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant falta d'ESIS (en projecte general) / Justificante falta de ESIS (en proyecto general) Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Justificant falta d'ESIS (obra ja existent) / Justificante falta de ESIS (obra ya existente) Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visado
Renúncia a la coordinació de seguretat i salut / Renuncia a la coordinación de seguridad y salud Microsoft Office document icon Visat presencial Microsoft Office document icon Visat-e Microsoft Office document icon Visado