Certificat d'Actuació Professional (CAP)

Què és el CAP, Certificat d’Actuació Professional?

És un nou tipus de control col·legial creat pel COEIC amb l’objectiu de certificar competències del professional que signa, cobertura adient de responsabilitat civil professional i correctesa normativa i correctesa formal dels treballs certificats.

Quin és el seu contingut?

Certifica i garanteix a tercers (Administració, clients).

La competència del professional que signa el treball:

 • Està degudament qualificat pel treball que signa
 • No està inhabilitat
 • Compta amb cobertura de RCP mínima convenient

La qualitat del contingut del projecte:

 • Està redactat segons la normativa legal aplicable vigent        

Altres comprovacions d’utilitat per al professional o per al seu client.

Quin avantatge té per als enginyers?

 • Li permet aportar garanties al seu client davant de possible intrusisme
 • Li permet aportar a l’Administració garanties de la qualitat del projecte
 • Li garanteix la cobertura de la RCP amb la pòlissa del COEIC amb una franquícia més baixa

Quin valor afegit té per a l’Administració?

 • Li soluciona el problema de competències del professional, davant de la quantitat de noves titulacions i de titulats estrangers. Garantia de professional qualificat, no inhabilitat i amb cobertura de RCP suficient.
 • Li assegura la qualitat del projecte.

Quin valor afegit té per als clients dels enginyers i per a la societat en general?

 • Li assegura la qualificació del professional, la no inhabilitació i la seva cobertura de responsabilitat civil professional
 • Li assegura la qualitat del projecte i del treball del professional
 • Compta amb una institució per recórrer davant de possibles conflictes

Quina cobertura de responsabilitat civil professional és necessària?

Per obtenir un Certificat d'Actuació Professional, es necessari disposar d’una cobertura mínima de 300.000 € fins a 31/12/2010.  

De cara al 2011, la Comissió d’Acció Professional ha estudiat l’històric de sinistres dels darrers dos anys i ha decidit recomanar als enginyers que adaptin la cobertura a la tipologia de treballs que visin o certifiquin, però no demanar-ne cap com a condició per poder certificar o visar. En el Certificat d’Actuació Professional constarà l’import de la cobertura de l’enginyer.

Si un treball forma part de la relació de treballs establerta pel COEIC objecte de certificació d’actuació professional i no està certificat, la franquícia passa a ser de 6.000 €, tant si l’enginyer té només la cobertura bàsica com si té ampliació.

Més informació

Treballs que han de ser objectes del Certificat d’Actuació Professional per baixar la franquícia de la pòlissa de Responsabilitat Civil del COEIC

Hauran de ser objecte de certificat d’actuació professional tots aquells treballs que han de ser objecte d’autorització administrativa, com són:

Més infomació

Quin cost té el CAP?

Per projectes d’instal.lacions, activitats, obres, urbanisme, etc. s’han establert tres nivells de preus: 90, 130 i 210 euros. Hi ha alguns documents quin cost és inferior (55 € o 35 €). El cost dels projectes de més de 800000 d’euros de pressupost és un % sobre el pressupost amb un mínim de 900 euros.

Més informació

Preguntes freqüents

Consulta-les