Certificats Digitals

Què és un certificat digital?

És un document digital expedit per una Autoritat de Certificació (Firmaprofesional) que permet identificar-se davant de tercers, signar documents mitjançant signatura electrònica i realitzar tràmits telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

Disposar d'un certificat digital suposa un estalvi de temps, desplaçaments i costos.

http://www.firmaprofesional.com/esp/certificados/que-certificado-necesito2

Quines garanties té l'ús del certificat?

 • La identficació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.

 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.

 • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.

 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

 

Quins tipus de certificats digitals facilita el COEIC?

Descripció Validesa Sol·licitud
Certificat corporatiu col·legiat 3 anys Sol·licitud

Usos:

Identifica al titular com a professional col·legiat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Permet realitzar tràmits al Col•legi Professional o a les Administracions Públiques. Imprescindible per realitzar el tràmit de visat-e.

https://www.firmaprofesional.com/esp/certificados/certificados-para-colegios-profesionales

Requisits:

 • Ser enginyer/a i estar col·legiat/da
 • Presentar el DNI o el Passaport en vigor
 • Presentar la “Sol·licitud de certificat digital – Col·legiat” signada.

 

 

Preus (Sense IVA):

 

 • 1r any (alta emissió): 32,00 € 
 • 2n any (manteniment): 22,00 € 
 • 3r any (manteniment): 22,00 € 
 • 4rt any (renovació):   22,00 € 
 • Targeta criptogràfica: 18,00€ 
 • Lector de targetes: 15,00€

 

 

   

 

Certificat corporatiu de persona física 3 anys Sol·licitud

Usos:

1.   Identifica al titular com a persona vinculada a un enginyer/a col·legiat/da, ja sigui com a empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

https://www.firmaprofesional.com/esp/certificados-para-empresa/certificado-corporativo-de-persona-fisica

2.   Identifica a l’enginyer/a titular com a persona física que està donada d’alta en règim d’autònom

https://www.firmaprofesional.com/esp/certificados-para-empresa/certificado-corporativo-de-persona-fisica-para-autonomos

Requisits

 • Presentar el DNI o el Passaport en vigor de la persona física vinculada
 • Presentar la “Sol·licitud de certificat digital – Persona física signada

 

Preus (Sense IVA):

 

 • 1r any (alta emissió): 32,00 €
 • 2n any (manteniment): 22,00 €
 • 3r any (manteniment): 22,00 €
 • 4rt any (renovació):   22,00 €
 • Targeta criptogràfica: 18,00€
 • Lector de targetes: 15,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat corporatiu de representant legal 2 anys Sol·licitud

Usos:

 

El titular d’aquest certificat és una persona física que ostenta la condició de representant legal d’una organització. D’aquesta manera, el titular pot actuar en l’àmbit telemàtic com a representant legal d’una organització davant l’Administració Pública.

Per a societats mercantils amb algun enginyer/a col•legiat/da, tant si l'administrador és enginyer/a com si no ho és.

https://www.firmaprofesional.com/esp/certificados-para-empresa/certificado-de-representante-legal

 

Requisits:

 

 • La societat sol·licitant ha de tenir en plantilla un/a enginyer/a col·legiat/da.
 • Personar-se com a representant legal (administrador únic o apoderat general)
 • Presentar la “Sol·licitud de certificat digital – Representant legal” signada.
 • Aportar tota la documentació que es detalla a la sol·licitud.

 

 

Preus (Sense IVA):

 

 • 1r any (alta emissió): 32,00
 • 2n any (manteniment):   30,00 €
 • 3r any (renovació): 30,00 €
 • Targeta criptogràfica: 18,00€
 • Lector de targetes: 15,00€
   
     

Quins tràmits puc realitzar amb el meu certificat digital?

Podeu consultar tots els tràmits aquí.
 

Com el puc obtenir?

 

1. Omplir la sol·licitud i enviar-la signada a ra@serveis.eic.cat o bé per fax al 93.310.06.81

2. Des del Col·legi ens posarem en contacte amb tu per donar-te data i hora per venir a realitzar la descàrrega del certificat. Aquesta ha de ser obligatòriament presencial.

   

 

 

Per qualsevol consulta contacta amb nosaltres a:

Autoritat de Registre

Telf.: 93.502.90.88

A/e: ra@serveis.eic.cat