Segell de l'enginyer

L'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya posa a la teva disposició el segell de l'enginyer, un logotip que respon a la inquietud de molts associats, col·legiats i societats d'enginyeria, de disposar d'un senyal que els identifiqui en el seu exercici professional.

Quin és el seu origen?

La imatge dels enginyers industrials associats i col·legiats s'ha ideat a partir de l'escut de la professió i la imatge corporativa de les nostres institucions.

Quin és el seu objectiu?

  1. Ser un element gràfic de suport en l'activitat de l'enginyer industrial que faciliti la comunicació amb clients i proveïdors. El segell ve acompanyat d'un desplegament gràfic en diferents materials de papereria com targetes, sobres, carpetes o elements de marxandatge que es posa a disposició dels enginyers industrials que ho sol·liciten previ encàrrec.
  2. Un mecanisme eficaç de diferenciació respecte d'altres professionals. El segell de l'enginyer permet identificar l'enginyer industrial com a tal en totes aquelles manifestacions relacionades amb la seva activitat.
  3. Un instrument de prestigi social i professional. El segell de l'enginyer és un logotip d'ús exclusiu per als enginyers industrials associats o col·legiats o per a les seves enginyeries. Ser associat o col·legiat de les nostres institucions és un fet diferencial que atorga una garantia professional vers un altre professional. El segell de l'enginyer contribueix a fer visible aquest valor.
  4. El segell de l'enginyer vincula el seu usuari amb les institucions dels EIC, fomentant la projecció corporativa de la professió davant de la societat.

Qui el pot sol·licitar?

El segell de l'enginyer és d'ús exclusiu per als enginyers industrials associats o col·legiats, així com per a les persones jurídiques (societats d'enginyeria) que representin un grup d'enginyers associats o col·legiats. Per obtenir el segell de l'enginyer l'usuari ha d'acceptar el reglament d'ús d'aquest logotip i seguir la normativa bàsica d'aplicació.

A qui identifica?

El poden sol·licitar les següents especialitats de l'enginyeria incorporades a l'Associació/Col·legi:
  • Enginyer industrial / Enginyera industrial
  • Enginyer químic / Enginyera química
  • Enginyer geòleg / Enginyera geòloga
  • Enginyer en organització industrial / Enginyera en organització industrial

Com l'he de fer servir?

Reglament d'ús (PDF)
Normativa bàsica gràfica (PDF)

Com es pot obtenir?

T'oferim dues opcions:
 
1. Descarregar el logotip: per tal de realitzar la descàrrega del logotip en algun dels diferents models possibles ("Enginyer", "Enginyeria" i "Societat professional") és necessària la introducció de les teves dades a través del formulari següent, on manifestis el coneixement i l'acceptació del reglament d'ús a través del qual quedes automàticament inscrit en el registre d'usuaris autoritzats del segell de l'enginyer.
 
2. Comanda de materials: T'oferim un gamma de productes que incorporen el segell de l'enginyer.

Com obtenir més informació?

Per a qualsevol dubte podeu contactar directament al telèfon 93 502 90 97. A/e: segell@serveis.eic.cat