Maleta de comprovació d'instal·lacions elèctriques

Per poder accedir a aquest servei és imprescindible estar col·legiat i realitzar la formació que s'ofereix des del COEIC, de forma gratuïta, o equivalent.
Si esteu interessats en llogar aquest aparell de mesura cal que us poseu en contacte a través del 93 319 23 00.

Característiques de l'aparell

 • Maleta de transport
 • Comprobador d’instal·lacions multifunció PROFITEST 0100S II.
 • Transformador tenalla CLIP-0100S.
 • Detector de tensió VOLTSTICK.
 • Luxòmetre TES-1330
 • Multímetre TES-2700
 • Cable de connexió de 25 m.
 • Sonda de terra (barrena) 2049k165.
 • Elèctrode de mesura de la impedància de terra (triangle) 2049k159

Aplicacions

 • Mesura de resistència d'aïllament
 • Mesura d'impedància de bucle
 • Mesura de continuïtat
 • Comprovació de proteccions diferenciales
 • Mesura de resistència de terra
 • Mesura del camp giratori
 • Impedancia de xarxa, impedancia d'aïllament de superfícies: sòls, parets
 • Resistència a terra, tensió, freqüència, corrents d'entrada / fuita / compensació / fins a 150 A
Preu de lloguer: 51€ / 2 dies