Enginyersmail

Què és enginyersmail?

enginyersmail és el webmail dels EIC, un servei bàsic de comunicació que s’adreça als enginyers associats i col·legiats. enginyersmail és una aplicació que ofereix la possibilitat d’accedir al correu electrònic i a altres utilitats, a través d’un interfaz web propi dels EIC. La principal avantatge del webmail es que permet consultar el correu des de qualsevol ordinador que disposi de connexió a internet.
 

Què inclou el servei?

Els enginyers que activin aquest servei gaudiran de:
 
  • Una única adreça de correu personalitzada amb el domini “enginyers.net”.
  • Una bústia d’accés tipus webmail.
  • Una capacitat de memòria fins 15 GB.
  • La possibilitat de configurar una compte de correu local tipus Outlook (POP3/SMTP).
     

Com es crea la meva adreça de correu?

L’adreça es crea a partir del seu nom d’usuari (el mateix que li permet accedir a la part privada de la web) i del domini propi dels EIC “enginyers.net”. (ex: david.ramis@enginyers.net)
 

Com s’activa el servei?

Cal ser un enginyer industrial associat/col·legiat i fer la sol·licitud d’activació del servei.Aquesta la podeu fer des de el vostre perfil a la web.
 

Com s’accedeix al servei?

Un cop activada la vostra adreça, automàticament podreu accedir a la vostra compte de correu utilitzant el vostre nom d’usuari i password d’associat/col·legiat (els mateixos que us serveixen per accedir a la part privada de la web dels eic).
 
Podeu accedir al vostre client web a través d'aquest enllaç.
 

Informació addicional

 

Incidències del servei

 
Podeu enviar un mail a l'adreça enginyersmail@serveis.eic.cat, indicant les vostres dades de contacte i una descripció detallada del problema, o preferiblement obrir la incidència a través d'aquest formulari. Les consultes/incidències que arribin a través del formulari tindran preferència sobre les rebudes via mail.