La Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica dels Enginyers Industrials de Catalunya té com a objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:

  • Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l'empresa i en tots els sectors d'activitat
  • Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial
  • Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps
  • L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d'empreses

La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

ESTRUCTURACIÓ

La Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica s'estructura per mitjà de: Consell Plenari, Comitè de Coordinació i Grups de Treball.

El Consell Plenari està format per tots els membres adscrits a la Comissió de Gestió Empresarial i a qualsevol professional que hi estigui interessat i està presidit pel president de la comissió.

El Comitè de Coordinació està format per tots els coordinadors dels diferents Grups de Treball i pel secretari de la comissió. Està presidit pel president de la comissió. Els Grups de Treball estan presidits pels presidents i formats pels membres adscrits a cada GT.

OBJECTIUS

La Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica dels Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:

  • Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l'empresa i en tots els sectors d'activitat.
  • Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial.
  • Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
  • L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
  • La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

 

PRESIDÈNCIA

Gian-Lluís Ribechini

 

GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

INSCRIPCIÓ

Detalls