La Comissió de Gestió Empresarial de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure: Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d'activitat. Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial. Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps. L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d'empreses. La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

ESTRUCTURACIÓ

La Comissió de Gestió Empresarial s'estructura per mitjà de: Consell Plenari, Comitè de Coordinació i Subcomissions. El Consell Plenari està format per tots els membres adscrits a la Comissió de Gestió Empresarial i a qualsevol professional que hi estigui interessat i està presidit pel president de la comissió. El Comitè de Coordinació està format per tots els coordinadors de les diverses subcomissions i pel secretari de la comissió. Està presidit pel president de la comissió. Les subcomissions estan presidides pels coordinadors i formades pels membres adscrits a cada subcomissió.

OBJECTIUS

La Comissió de Gestió Empresarial de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:

  • Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l'empresa i en tots els sectors d'activitat.
  • Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial.
  • Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
  • L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
  • La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

Butlleta d'inscripció