2010. Les TIC: competitivitat, supervivència i oportunitat