2009. La incineració i el futur de les polítiques de gestió de residus