2005. Tecnologia i desenvolupament, la frontera ètica