2005. Recerca, desenvolupament i innovació: estat i perspectives