Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer@ Agenda EnginyersMail SiteMap
 
 
 
 
Sense visat, ara què?

Reial Decret 1000/2010 sobre visat obligatori i els enginyers industrials


01/10/2010 Entra en vigor el Reial Decret 1000/2010 sobre el visat obligatori

 

 

 

 

 

 

El Col·legi troba la solució

 

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya s’ha hagut d’adaptar a una nova realitat, amb l’entrada en vigor de la Llei òmnibus. Arran de la nova regulació, que aboleix el visat obligatori en la majoria de projectes, el COEIC ha trobat una alternativa: el nou Certificat d’Actuació Professional (CAP). Un nou model que assegura la competència del professional que signa el treball, la cobertura de responsabilitat civil professional (RCP) del projectista i la qualitat del contingut del projecte, i que garanteix la correctesa formal i normativa. L’element clau del nou model radica en la pòlissa de RCP que té contractada el Col·legi i que garanteix una cobertura bàsica de 150.000 euros per a tots els seus col·legiats ampliable voluntàriament fins a 2.855.000 euros.

 

 

Els riscos de suprimir el visat

 

 

El nou Certificat d’Actuació Professional (CAP)

 

Per a més informació consulta l'especial publicat als Fulls dels Enginyers setembre-octubre o  amplia la informació.

 

Altres informacions relacionades:

 

Carta del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en relació al RD 1000/2010
 El govern català indultarà el visat col·legial per raons de seguretat (Avui - Setembre 2010)
 Campanya informativa 2010 del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (Juny - 2010)
 Nota de la Comisión Nacional de la Competéncia (CNC) fent públic el seu informe sobre el projecte de Reial Decret sobre obligacions de visat col·legial. (31/05/2010)
 Especial Llei òmnibus: El Col·legi informa (informe del Col·legi sobre la nova llei i les seves conseqüències)
 Carta (II) del degà a tot el col·lectiu (05/05/2010)
 Carta (I) del degà a tot el col·lectiu (14/04/2010)

Manifestació a Madrid divendres 07/05/2010

El passat dia 7 de maig el Consejo General va organitzar una manifestació per protestar contra la Llei òmnibus i els canvis legislatius, de regulació de la professió de l’enginyeria i de l’ordenament dels col·legis professionals que se’n deriven.

La manifestació va tenir lloc a Madrid a les 12.00 hores i s’inicià al carrer Alcalá, cantonada Marqués de Cubas, finalitzant al mateix carrer Alcalá, 3 (enfront del Ministeri d’Economia). A les 13.30 hores es va llegir un manifest.

Des del nostre col·legi, i per tal de garantir una presència suficient dels Enginyers Industrials de Catalunya, s'hi van desplaçar 50 persones.

Llegeix el manifest