Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer@ Agenda EnginyersMail SiteMap
 
 
 
 
Organigrama

Personal
ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA:
Iolanda Blasi Crespo (secretarialleida@eic.cat)
Neus Barrot Llovera (lleida@eic.es)

VISATS:
Tècnic de Visats: Cristian Riera Plana
Administració i Visats: Àngels Sans Safont
(visatslleida@eic.es)

 
Junta 
President: Joaquim Llop Ribalta
Secretari: Josep V. Marín Vitall