Junta de govern

 • Pere Palacín i Farré
  Degà
 • Jordi Mas i Sabaté
  Secretari
 • Pere Roca i Carles
  Vicedegà (en funcions)/Vicesecretari
 • Òscar Gimeno i Prats
  Tresorer
 • Guillem Boira i Herreros
  Interventor
 • Carles Albà i Cortijo
  Vocal
 • Bernat Amadas i Simón
  Vocal
 • Narcís Armengol i Gelonch
  Vocal
 • Enric Blasco i Gómez
  Vocal
 • Marc Cabrera i Sanmartín
  Vocal