Els Estatuts

 

Nota:

El Text Refós dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya és una composició unilateralment efectuada dels diferents textos aprovats i/o subsanat.