ADDIENT Empresa certificadora, S.L.U.

Data adhesió
dilluns, 1 febrer, 2010
 
 
Adreça
Pau Claris, 95, ent. 1a
Població
Barcelona
CP
08006
 
 
Telèfon
93 481 39 67
Fax
93 481 39 68
Email
addient@addient.com
Web
 
 
Sector d'activitat
Serveis d'inspecció i control
Codi CNAE
74
Num. treballadors
25
Num. col·legiats
2

ADDIENT, Empresa Certificadora SLU, és una Entitat Ambiental de Control (EAC-007-02) i Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA-001-05) acreditada per la Generalitat de Catalunya que neix en resposta als requeriments plantejats per la Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i tota la normativa que la desenvolupa, com a alternativa de proximitat a les empreses del sector, que compta amb personal expert i una llarga trajectòria en els seus camps acreditats:

-Industrials (nivell 1)

-Gestors de Residus (nivell 1)

-Comercials i Serveis (nivell 1 i Estacions de Servei)

-Recreatives, Espectacles i Oci (nivell 2)

-Agrícoles i Ramaderes (nivell 1)

 

També destaquem les nostres actuacions en: 

-Controls Sonomètrics

-Estudis d’Aïllament Acústic

-Control de Qualitat de Revestiments Contra El Foc

-Mesures d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera

-Mostreig d’Aigües Residuals

-Inspeccions d’Instal.lacions Tèrmiques Solars

 -Control de Contaminació Lluminosa...