22@BCN, SAU

Data adhesió
dijous, 1 maig, 2008
 
 
Adreça
Àvila, 138, 3a planta
Població
Barcelona
CP
08018
 
 
Telèfon
93 507 35 00
Fax
93 507 35 01
Email
info@22barcelona.com
Web
 
 
Sector d'activitat
Administració pública
Codi CNAE
7420
Num. treballadors
34
Num. col·legiats
2

22@Barcelona està transformant l'antiga zona industrial del Poblenou en un innovador districte dedicat a la concentració d'activitats intensives en coneixement. Com a projecte de renovació urbana , crea un entorn amb un elevat stàndard de qualitat i unes infraestructures de primer nivell, on els espais productius conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball. C om a projecte de renovació econòmica , es configura com una de les plataformes científico- tecnològiques i culturals més innovadores en l'àmbit internacional mitjançant la consolidació de diferents clústers: Media, TIC, Tecnologies Mèdiques i Energia. Aquests propicien la concentració estratègica en el territori d'empreses i institucions, centres de R+D, universitats i espais per a pimes i emprenedors. Alhora es creen les condicions necessàries per a l'aterratge d'empreses i talent innovador d'arreu del món. Com a projecte de renovació social , afavoreix la creació d'una comunitat professional relacionada amb la xarxa global i, impulsa i recolza els projectes creatius que fomenten tant l'ús de les noves tecnologies com la col·laboració entre empreses, veïns i entitats del Districte.