Agenda

Març 2018

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge1

Motivació i gestió d'equips
2

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques
3

4

5

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Instal·lacions d'autoconsum amb biomassa
6

7

Aula d'Extensió Universitària

Estàndards de comunicació i components Indústria 4.0
8

Preparació operacional. Posta en marxa de projectes operatius o modificació de plantes

Competència emocional de l'enginyer. Intel·ligència emocional
9

10

11

12

Curs de certificació energètica amb l'eina unificada Lider i Calener
13

IV Cicle de conferències de la Comissió Intercol·legial Sèniors
14

Aula d'Extensió Universitària
15

Seguretat de màquines i eines

Gestió efectiva del temps
16

17

18

19

Adequació de màquines en ús a les normes de marcatge CE per a l'acompliment del RD 1215/1997
20

Direcció de projectes d'enginyeria
21

Robots col·laboratius. Visualitzant un nou paradigma en els processos industrials

Aula d'Extensió Universitària

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions
22

Noves tendències en la gestió comercial. B2B
23

24

25

26

27

28

29

30

31