Agenda

febrer 2018

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge1

Matinal de l'Enginyer

Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

Tècniques de negociació i gestió del conflicte

La importància de la Inversió Socialment Responsable: els models de la Mútua dels Enginyers i Caixa d'Enginyers
2

3

Caminada Cultural: Visita a la Terrassa Modernista i a les esglésies de Sant Pere
4

5

Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Càlcul de sistemes d'enllumenat amb Dialux
6

Enginyeria Avançada del Manteniment

Recuperació de calor en l'aire de ventilació

Cafè dels Enginyers
7

Aula d'Extensió Universitària

Normativa de seguretat per a robots col·laboratius
8

Emprenedoria i enginyeria al segle XX. Emili Viader i Solé (1872-1943)

Formació pràctica del mètode Hazop d'anàlisi de riscos

10 claus per millorar la productivitat personal i professional
9

10

11

12

Curs pràctic d'elaboració de projectes d'instal·lacions tèrmiques

Curs bàsic de TRNSYS
13

Lideratge transversal. Influència sense poder jeràrquic

IV Cicle de conferències de la Comissió Intercol·legial Sèniors
14

Principis tècnics per a la reducció del soroll a l'empresa

Formació Bàsica per a tècnics competents per elaborar Plans d'Autoprotecció

Aula d'Extensió Universitària

Fabricació additiva. Evolució de les tècniques de fabricació digital
15

Curs bàsic de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Preparació a l'examen oficial

El Facility Management generador de valor per a les empreses
16

17

Caminada pels voltants de Tivissa
18

19

Informe anual de l'Agència Internacional de l'energia sobre prospectiva energètica
20

Coordinació de seguretat i salut i coordinació d'activitats empresarials en obres i manteniment. Aplicació al Facility Management
21

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Aterrant la indústria 4.0 a les necessitats reals

Geosintètics

Tertúlies cientificotècniques

Aula d'Extensió Universitària

Arduino i Raspbery Pi. Microcontroladors d'ús professional
22

Els trens de Lleida. Passat, present i futur

Fonaments de coaching per a enginyers

Enginyer de compres
23

24

Visita a la Cimentera "Lafarge" de Montcada i Reixach i Central de Bombeig d'aigua del Besòs

Sortida Grup de Cicloturisme: L'Empordanet
25

26

Fòrum de Patrimoni Industrial

Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

BIM: Fonaments per a Autodesk® Revit® MEP 2016

Aplicació de ruixadors automàtics a riscos d'emmagatzematge
27

28

Estudi previ per a la realització de la guia de resiliència urbana de Catalunya

Tertúlies cientificotècniques

Indústria 4.0. Transformant els sistemes de producció

Aula d'Extensió Universitària