Agenda

Octubre 2017

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge


1

2

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

AJORNAT: II Fòrum internacional de desenvolupament sostenible i saludable. Creant futur

Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (APQ)
3

AJORNAT - Tractaments d'aplicació de resines en paviments i ferms d'àmbit industrial
4

AJORNADA: Sobirania de les dades

Aula d'Extensió Universitària

Adequació de màquines en ús a les normes de marcatge CE per a l'acompliment del RD 1215/1997

Seminari tècnic: eficiència energètica i fiabilitat en CPD'S
5

Creació i gestió d'Equips d'Alt Rendiment en entorns tecnològics

Matinal de l'Enginyer

II Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 al IoT Solutions World Congress
6

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques
7

8

9

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris
10

Presentació de la Guia tècnica de disseny prestacional (PBD)
11

Aula d'Extensió Universitària

OPC UA (Unified Architecture) en els fonaments de la Indústria 4.0
12

13

14

15

16

Càlcul i disseny de sistemes de climatització
17

Gestió pràctica dels residus industrials

Història d'una indústria familiar: Roca 100 anys 1917-2017

Exposició L'infern segons Rodin

Aprèn a autogestionar-te per assolir l'èxit professional
18

Formació Superior per a tècnics competents per elaborar Plans d'Autoprotecció

Tertúlies cientificotècniques

Aula d'Extensió Universitària
19

Jornada sobre els Projectes RIS3CAT de l'àrea d'energia

III Nit de la Robòtica

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001

Com comunicar de manera pràctica i exitosa
20

21

Travessa Bellver de Cerdanya a Gréixer
22

23

Fòrum de Patrimoni Industrial

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions
24

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Curs en línia per a la utilització del sonòmetre CESVA SC310

Introducción a la gestión del mantenimiento

Cafè dels Enginyers

Rociadores automáticos
25

Workshop: Què podem fer els enginyers amb les dades?

Aula d'Extensió Universitària

Tertúlies cientificotècniques
26

Els orígens de Renfe: Inventari de material motor
27

28

Sortida Grup Cicloturisme
29

30

Direcció de projectes d'enginyeria

Mindfulness per fomentar hàbits resilients i saludables en les organitzacions
31