Agenda d'activitats

Octubre 2017

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge


1

2

Elaboració de projectes d'activitats. Norma UNE 157.601

Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (APQ)

AJORNAT: II Fòrum internacional de desenvolupament sostenible i saludable. Creant futur

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Elaboració de projectes i normativa tècnica
3

AJORNAT - Tractaments d'aplicació de resines en paviments i ferms d'àmbit industrial
4

Adequació de màquines en ús a les normes de marcatge CE per a l'acompliment del RD 1215/1997

Aula d'Extensió Universitària

Seminari tècnic: eficiència energètica i fiabilitat en CPD'S

AJORNADA: Sobirania de les dades
5

Matinal de l'Enginyer

Creació i gestió d'Equips d'Alt Rendiment en entorns tecnològics

II Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 al IoT Solutions World Congress
6

Aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques
7

8

9

Seguretat i autoprotecció en esdeveniments i actes extraordinaris
10

Presentació de la Guia tècnica de disseny prestacional (PBD)
11

OPC UA (Unified Architecture) en els fonaments de la Indústria 4.0

Aula d'Extensió Universitària
12

13

14

15

16

Càlcul i disseny de sistemes de climatització
17

Exposició L'infern segons Rodin

Aprèn a autogestionar-te per assolir l'èxit professional

Gestió pràctica dels residus industrials

Història d'una indústria familiar: Roca 100 anys 1917-2017
18

Formació Superior per a tècnics competents per elaborar Plans d'Autoprotecció

Tertúlies cientificotècniques

Aula d'Extensió Universitària
19

Com comunicar de manera pràctica i exitosa

Jornada sobre els Projectes RIS3CAT de l'àrea d'energia

III Nit de la Robòtica

Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. RD 614/2001
20

21

Travessa Bellver de Cerdanya a Gréixer
22

23

Fòrum de Patrimoni Industrial

Obligacions legals del manteniment d'instal·lacions
24

Cafè dels Enginyers
25

Tertúlies cientificotècniques

Aula d'Extensió Universitària

Workshop: Què podem fer els enginyers amb les dades?
26

Els orígens de Renfe: Inventari de material motor
27

28

Sortida Grup Cicloturisme
29

30

Mindfulness per fomentar hàbits resilients i saludables en les organitzacions

Direcció de projectes d'enginyeria
31