L'ACA i l'ARC publiquen els requisits mínims dels informes d'investigació preliminar de la qualitat del subsòl

dimecres, 20 setembre, 2017

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) han publicat, en els seus portals web, els requisits mínims dels informes d'investigació preliminar de la qualitat sel subsòl. 

De la mateixa manera, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web els procediments i criteris tècnics aplicables per poder accedir a l’habilitació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic com a entitat de control en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl, i els documents per formalitzar la sol·licitud o comunicació d’habilitació, entre els quals es troba aquesta guia. Es pot accedir aquí

En un futur qualsevol document d’investigació ambiental del subsòl que hagi de ser presentat a l’administració ambiental haurà d’haver estat elaborat per una entitat ambiental acreditada.