Instal·lacions segures i sostenibles

divendres, 24 març, 2017

L’Auditori Pompeu Fabra de la cinquena planta del Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya ha acollit aquest matí un acte sobre instal·lacions segures i sostenibles, organitzada per les Comissions de Seguretat i Construcció dels EIC i l’Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).

L’Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración (ATECYR) és una organització de caràcter no lucratiu dedicada a difondre i impulsar coneixements tècnics i científics aplicats a la climatització, calefacció, ventilació i refrigeració, així com aquells coneixements d’enginyeria relacionats amb el medi ambient i l’ús racional de l’energia.

Atecyr Catalunya va conduir, amb la col·laboració dels EIC, una jornada tècnica sobre instal·lacions segures i sostenibles. Al llarg de l’acte es va apuntar que la seguretat és un dels criteris claus a l’hora de dissenyar les instal·lacions dels edificis i que, per tant, cal prendre consciència de la seva rellevància. Un altre dels temes destacats de la sessió ha fet referència a les moltes normatives que existeixen sobre l’ús de materials, sistemes i equips que s’instal·len en els edificis.

La benvinguda i presentació de la jornada va anar a càrrec de Jaime Barjau Eldracher, president de l’agrupació ATECYR Catalunya, que va destacar que pretenien fer un repàs als aspectes més rellevants, als canvis de normativa que estan a punt d’implementar‐ se i donar a conèixer els nous sistemes i tendències en instal·lacions segures i sostenibles.

El Dr. Santiago Montero, amb una dilatada carrera professional amb la ventilació de fums, va començar la sessió amb una ponència sobre “Ventilació de fums en edificis i vivendes”. L’objectiu era transmetre als enginyers de projectes, a les empreses instal·ladores i a les propietats (responsables d’instal·lacions a hospitals, hotels, indústries, vivendes) les noves normatives, els nous sistemes disponibles, els materials i les últimes tendències, això com compartir problemes o dubtes que puguin sorgir en relació a les instal·lacions segures i el compliment de la normativa.

Va destacar les limitacions urbanístiques a les normes de PCI i va insistir que “han tornat els shunts". Un shunt és un dels tipus de conductes per a evacuació d'aire o productes de combustió que es va dissenyar en la seva concepció inicial per ser utilitzat en blocs de cases. Un shunt està format per un conducte col·lectiu al que desemboca cada conducte individual, sempre a l'altura del pis superior per evitar revocaments. Això possibilita que es puguin connectar diversos conductes a un shunt sense que existeixi risc que l'aire ja renovat provinent d'una altra estada, per exemple un lavabo, pugui entrar al següent local connectat.

A continuació, Santos Bendicho, responsable del departament tècnic de SODECA, va analitzar els sistemes de control de fums en vies d’evacuació. També va avaluar els sistemes de pressurització en les vies d'evacuació (escales d'evacuació) segons la normativa actual i el disseny de sistemes de pressurització de vies d'evacuació, així com les consideracions rellevants a tenir en compte en aquest tipus d'instal·lacions.

El següent ponent en intervenir ha estat David Ruiz, del departament tècnic de l'Asociació Espanyola de Fabricants de Cables i Conductors Elèctrics. Ha fet una repassada a les instal·lacions elèctriques segures d’acord amb la nova normativa CPR. Segons Ruiz, l'aparició del Reglament de Productes de Construcció (RPC) va anul·lar i va substituir a la Directiva de Productes de Construcció (RD 312/2005) i representa un pas més en la convergència de criteris en la Unió Europea per classificar els productes de construcció per la seva reacció al foc. Però, tal com apunta David Ruiz, el nou sistema de denominació “a més d'unificar criteris en la UE també és més complet i la seva notació informa de manera més àmplia sobre les propietats del producte enfront del foc incloent també informació sobre l'opacitat de fums emesos i despreniment de gotes durant la combustió”.

Al seu torn, Carlos Javier Esperón, responsable tècnic d’ABN PIPE SYSTEMS, ha desenvolupat una ponència sobre materials segurs i sostenibles. A tall d’exemple va destacar el nou ABN//EVAC ENERGY PLUS, un sistema de canonades insonoritzat, fabricat en polipropilè (PP) multicapa per a xarxes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals, amb reacció al foc B, s1-d0 i lliure d'halògens. La capa protectora externa en PP li confereix una alta resistència a l'impacte i als agents atmosfèrics sent, a més, resistent als rajos UV. La capa intermèdia amb reforç mineral juga un paper clau en adoptar al sistema d'una absorció excel·lent contra xocs i vibracions, aportant-li una major rigidesa, seguretat i estabilitat, a més d'una resistència al foc sense alliberar gasos tòxics. La capa interna aporta una alta resistència a l'aigua calenta (fins a 97ºC), a les substàncies químiques i a l'abrasió. Incorpora, a més, un additiu anti-fulling que proporciona un efecte slide, la qual cosa genera una protecció anti-incrustacions.

Esperón ha assegurat que “dins de la nostra política integrada de qualitat i medi ambient ens comprometem a proporcionar als nostres clients els productes i els serveis demandats amb la qualitat exigida intentant a cada moment la seva millora contínua”.

Per últim, ha tingut lloc un debat i preguntes sobre les ponències amb la presència del president de la Comissió de Seguretat del COEIC, Jordi Sans, que ha moderat el debat acompanyat de representants del Cos de Bombers (Joan Gallart), Departament d’Indústria (Albert Ventosa) i promotors privats. Finalment, els assistents han disposat d’un espai de networking amb un aperitiu a la cafeteria del COEIC.