Fusions & Adquisicions. Vendre la teva empresa o trobar un soci estratègic per a créixer

divendres, 17 març, 2017

La seu dels EIC va acollir la conferència titulada “Fusions & Adquisicions. Vendre la teva empresa o trobar un soci estratègic per a créixer”, conduïda per Lluís Lluch, CEO Barcelona Business Landing SL, Marc Borrell, CEO Borsub International i Josep A. Herrero, ex–soci de Roca Junyent, especialista en M&A internacional i col.legiat com a advocat estranger al col.legi d’Advocats de Shanghai.

Les fusions i adquisicions, en especial les internacionals, han anat augmentat a Espanya en termes de volum, valor i de complexitat en els darrers anys. Les tres ponències van coincidir en remarcar que és un bon moment per vendre una empresa o per trobar inversors estratègics que permetin expandir els negocis.

Lluís Lluch, CEO Barcelona Business Landing SL, va presentar la sessió: “Tractarem d’explicar com veiem nosaltres el món de les fusions i les adquisicions, com ha anat evolucionant els darrers temps i sobretot donar les pautes que creiem essencials i importants en un procés de venda o de compra total o parcial”. La seva intervenció va anar dirigida a conèixer com preparar una empresa per a una venda total o parcial exitosa, com evitar errades freqüents, i com obtenir el màxim rendiment econòmic i estratègic de l'operació.

Les consideracions prèvies a un procés de fusió i adquisició: definir bé els objectius i raons, confeccionar una llista de potencials i analitzar, informar només a l’equip directiu que haurà d’estar-hi involucrat, tenir una idea clara de com ens agradaria que fos l’estructura de la transacció i contractar especialistes i bons assessors. També va posar de manifest la importància de les projeccions i prospeccions futures de l’empresa.

En paral·lel, va explicar de forma clara i sintètica com funciona el procés de venda/compra des d'un punt de vista molt pràctic i operatiu, enfocat a maximitzar els resultats, així com quins són els interessos del perfil de l'inversor més habitual. El CEO de Barcelona Business Landing SL va apuntar que les fusions estan motivades per diferents objectius que defineixen a dos diferents tipus de compradors. D’una banda els compradors estratègics, aquells que desenvolupen les seves activitats en una indústria determinada i tracten de consolidar-se al mercat. D’altra banda, els compradors financers o capital d'inversió, caracteritzats per adquirir una empresa amb l'objectiu d'incrementar el seu valor i després vendre-la a un preu superior.

Josep A. Herrero, ex–soci de Roca Junyent, especialista en M&A internacional i col.legiat com a advocat estranger al col.legi d’Advocats de Shanghai, va assegurar que “les pautes legals d’una negociació internacional són molt clares: primer un acord de confidencialitat, passaríem per una exclusiva, una carta d’intencions o un memoràndum o un understanding, una due diligence, arribaries a la negociació, la compravenda i després el tancament o la firma”.

Va aconsellar disposar d’assessors experts en la planificació i execució legal d'adquisicions, fusions i escissions, tant de caràcter intern entre societats d'un mateix grup com entre societats independents, assessorant compradors, venedors, a la mateixa societat: “Un expert disposa d’un major enteniment de les necessitats tant del client com de la contrapart en la transacció, el que facilita molt la proposta d'alternatives o solucions variades i imaginatives en els processos de negociació”.

Finalment, Marc Borrell, CEO Borsub International, va fer esment especial en el cas dels inversors asiàtics: què és el que busquen les empreses xineses a Europa i com arribar a un bon acord amb elles. També va sintetitzar com les fusions i adquisicions d'empreses, conegudes també pel seu acrònim en anglès “M&A” (sigles de "Mergers and Acquisitions") es refereixen a un aspecte de l'estratègia corporativa que s'ocupa de la combinació i adquisició d'altres companyies així com altres actius: “La decisió de realitzar una fusió o una adquisició és una decisió de tipus sobretot econòmic, que consisteix en una decisió d'inversió amb l'esperança d'obtenir ingressos futurs que permetin recuperar els fons invertits i aconseguir un cert benefici”.

De la ponència de Marc Borrell, expert en fusions i adquisicions a escala internacional, es desprèn que una fusió o una adquisició serà encertada si el preu de compra és inferior al valor actual (VA) del flux efectiu (FE) incremental associat a l'operació, i va definir diferents pautes per aconseguir-ho. En canvi, va alertar que si això no és així, destrueix valor i acostuma a ser considerada com un fracàs.