Els EIC i l'AIQS signen un acord de col·laboració estratègica

dijous, 5 octubre, 2017

Els Enginyers Industrials de Catalunya i l'AIQS han signat un conveni que permet establir un marc de col·laboració i relació per al correcte desenvolupament de les tasques comunes i una millora en les sinergies, que permeti un flux d’informació adequat a les finalitats de cadascuna. "Aquest conveni està anant cap a la bona direcció. Permetrà fer una enginyeria comuna", ha assegurat Jordi Renom, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Per la seva banda, Albert Puyuelo, president de l'AIQS, ha afegit que "ambdues associacions s'han entès molt bé, perquè l'objectiu comú que tenien era sumar esforços".

La signatura s’ha dut a terme en el marc del X Congrés Mundial d'Enginyeria Química (WCCE), que ha tingut lloc a Barcelona, i en què la col·laboració entre els EIC i l'AIQS ha estat indispensable per fer possible l'organització d'aquest esdeveniment internacional. "Tant l'EIC com l'AIQS han estat treballant colze a colze, juntament amb l'Associació Nacional de Químics d'Espanya (ANQUE) i la Societat Espanyola de Química Industrial i Enginyeria Química (SEQUI), perquè aquest congrés es fes realitat", ha explicat Renom.

Per això, ambdues entitats han considerat que aquest era un context idoni per tal d’acostar posicions i enfortir la capacitat de desplegar els objectius de compromís amb els enginyers i l’enginyeria. Segons el president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, "són dues associacions amb un historial innegable, tant els EIC com l'AIQS des de sempre han estat compromesos amb els seus col·lectius i, evidentment, també amb la societat. El fet d'estar sempre junts els hi ha permès i els hi està permetent compartir coneixements i serveis".

Ambdós organismes comparteixen l’interès de defensar l’enginyeria com un dels pilars de creixement de les societats avançades i, per tant, la necessitat de les entitats i institucions d'acompanyar els professionals i construir espais de col·laboració, el més sòlids i representatius possibles, des d’on seguir proposant accions, debats i serveis. Els EIC i l'AIQS estudiaran vies de col·laboració per organitzar activitats, cursos, seminaris o actes que puguin ser d’interès pels col·lectius que representen, així com la prestació de serveis als seus membres d’interès per a les dues parts. Puyuelo ha especificat que "aquest és un conveni proactiu. Des del primer moment, s'ha instaurat una comissió de seguiment perquè s'ocupi del dia a dia i, d'aquesta manera, faci operatiu l'esperit de sumar esforços".

Des de la modificació estatuària del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya produïda l'any 2009, el col·lectiu dels enginyers químics pot col·legiar-se a la institució dels enginyers industrials. Una altra via per tenir més força va ser la creació d'una Comissió d'Enginyeria Química, com a punt de trobada entre enginyers industrials i enginyers químics.