Seu central. Barcelona

Via Laietana, 39, 08003 Barcelona
Telèfon: 933 192 300

Horaris

8:30h a 18:00h - de dilluns a dijous
8:30h a 14:30h - divendres i vigílies de festius, del 21 al 24 de març (Setmana Santa), del 24 de juny a l'11 de setembre i del 27 al 30 de desembre

Organigrama

President AEIC: Jordi Renom i Sotorra
Degà COEIC: Pere Palacín i Farré
Director General: Pere Homs i Ferret
 

Àmbits i Àrees

Àmbits Operatius

Relacional: Anna Secanell
Serveis: Laura Ivern

  • Visats i certificació: Tomàs Navarro
  • Formació: Marta Relats
  • Serveis Ocupacionals: Montse Pérez
  • Normativa: Montse Díez

Coneixement: Laura Ivern

Àrees Corporatives
Facility Management: Ma Carmen Goyeneche
Econòmica: Antoni Malet 
Jurídica: Josep Barceló 
Tecnològica: Xavier Raurell
Comercial: José María Román
MàrquetingAnna Secanell