Notícies

Antoni Tahull intervé a l'espai televisiu Divendres de TV3

dijous, 25 maig, 2017

 

Antoni Tahull, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha intervingut en el programa 'Divendres' per tractar la viabilitat d'una Catalunya energèticament independent. 

 

El nou procediment electrònic d'informació de factures d'Hisenda segons RD569/2016 Sistema Immediat d'Informació IVA

divendres, 12 maig, 2017

La Comissió Gestió Empresarial, juntament amb la Comissió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), va organitzar una jornada per presentar les implicacions fiscals i procedimentals que la implementació de la nova normativa legal significarà per a les empreses de més de 6M d'euros de facturació, per ara, i els aspectes tecnologics de la seva implementació, així com les solucions que els principals fabricants de ERP's proposen per a la seva implementació.

Els primers salaris dels enginyers industrials a Espanya i a la resta d'Europa

dimecres, 10 maig, 2017

La Comissió Gestió Empresarial va organitzar una jornada sobre els primers salaris dels enginyers industrials a Espanya i a la resta d’Europa. Es va tractar l’estat actual del mercat laboral espanyol en general, la seva conjuntura i les seves variables econòmiques.

També es va analitzar la informació retributiva aplicable als salaris d'entrada dels enginyers a les empreses a Espanya i en els primers 2-3 anys de carrera professional. En aquest apartat, es va realitzar una comparativa amb altres països europeus.

Pobresa i Energia: Posicionament del Col•legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

dimecres, 3 maig, 2017

1. L’Associació/Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya manifesta la seva preocupació pel notable augment de persones i llars en condicions molt precàries que impedeixen alguns ciutadans disposar dels béns bàsics imprescindibles per a una vivència sana i mínimament confortable.
2.  La pobresa energètica és una manifestació especialment penosa d’aquestes insuficiències que nega a les persones afectades l’accés a l’energia mínima necessària per no patir penalitats físiques i tenir una vida digna.