TASCOM

TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats

Objectius

La TASCOM vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren que permeti compartir coneixements tècnics i experiència en matèria d'activitats regulades per les ordenances municipals d'aplicació al règim d'activitats.

Aquests objectius s'assoleixen mitjançant l'exercici de les següents funcions:

 • Anàlisi de la normativa en matèria d'activitats segons totes les ordenances municipals de Barcelona d'aplicació al règim d'activitats.
 • La formulació de propostes de les parts signants en aquesta matèria.
 • La formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament de projectes tècnics.

Integrants del grup

 • Ajuntament de Barcelona
 • Col·legis professionals:
  • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
   • Representants del COEIC: Jordi Guasch, Oscar Martínez i Jordi Argemí, membres de la Comissió d´Acció Professional.
   • Coordinador: Oriol Colell, enginyer de l’Àrea de Serveis.
  • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Funcionament

La TASCOM es reuneix cada dos mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CETIB.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Els acords adoptats els difonen el COEIC i el CETIB entre els seus col·lectius professionals a través dels mitjans habituals (circulars, revista, web,...) i l’Ajuntament de Barcelona al personal de l’administració municipal i de les EAC amb els mitjans al seu abast.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladen al GT les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

Realitzacions

Des de la TASCOM, s’han tractat totes les consultes que han aportat els diferents membres en relació a l’aplicació i la interpretació de la normativa de les activitats: aparcaments, locals de concurrència pública.

Des de l’Ajuntament s’han generat circulars internes, de les quals fan difusió a tots els districtes.  Es suspèn l'atorgament de llicències i/o comunicats d'allotjaments hotelers a la Ciutat de Barcelona

Documents relacionats i notícies

Plànol de suspensions d'Horta

Circulars

Arxiu Data Mida
PDF icon Recull de circulars any 2016 18/05/2016 3.36 MB
PDF icon circular_089-2012_activitats.pdf 29/06/2015 1.43 MB
PDF icon recull_de_circulars_revisades_2015.pdf 03/06/2015 1.49 MB
PDF icon Recull de circulars any 2014 16/09/2014 293.5 KB
PDF icon Recull de circulars any 2004 29/07/2009 2.29 MB
PDF icon Recull de circulars any 2005 29/07/2009 3.12 MB
PDF icon Recull de circulars any 2006 29/07/2009 6.09 MB
PDF icon Recull de circulars any 2007 29/07/2009 1.39 MB
PDF icon Recull de circulars any 2008 29/07/2009 1.39 MB
PDF icon Recull de circulars any 2009 29/07/2009 1.09 MB