Novetats

Acord Suspensió àmbit carrer Gran de Sant Andreu a Barcelona

dimarts, 2 gener, 2018

Acord de Suspensió, acordat el 28 de desembre de 2017 i publicat al BOP, a l’àmbit de l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu que té com a finalitat procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla especial per a la regulació dels establiments de pública concurrència i altres activitats en aquest àmbit.

Per a més informació consultar els següents documents:

Acord Suspensió àmbit av. Paral·lel de Barcelona

dimarts, 2 gener, 2018

Acord de Suspensió, acordat el 28 de desembre de 2017 i publicat pel BOP,  a l’àmbit de l’avinguda del Paral·lel de Barcelona que té com a finalitat procedir als estudis previs a la tramitació d’un Pla especial per a la regulació dels establiments de pública concurrència i altres activitats en aquest àmbit.

Per a més informació consultar els següents documents:

 

Seguretat en cas d'incendi en habitatges d'ús turístic

dijous, 22 juny, 2017

La Direcció General de Prevenció, Extinció d´Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web la Instrucció Tècnica Complementària SP 137: 'Condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic' amb la finalitat d´incrementar les mesures de protecció contra incendis d´aquests establiments.

La SP 137 estableix requeriments per als habitatges d´ús turístic i per als establiments de turisme rural, tant per als nous com per als existents ja regularitzats.

3/05 TID-PAU: Reunió de Trebal

dimecres, 3 maig, 2017

Temes tractats:

  • Valoració Jornada 2 de març al ISPC, Jornada tècnica sobre implantació de plans de protecció civil.
  • Treball sobre la recomanació R14: Recomanacions sobre la tipologia de document d’autoprotecció en funció de la tipologia d’activitats i la normativa vigent.
  • Impressions sobre Accident Port Fòrum i simulacre a CC. Diagonal Mar.