Exercir

Troba tots els serveis i recursos del COEIC/AEIC que necessites per treballar en teu dia a dia.

Se suspèn l'atorgament de llicències i/o comunicats d'allotjaments hotelers a la ciutat de Barcelona

dijous, 2 juliol, 2015

Al butlleti oficial de la província de Barcelona del dia 2 de juliol de 2015 s'ha publicat l’acord de suspensió , que té com a finalitat procedir als estudis previs per a l’anàlisi de l’impacte de les activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també les residències d’estudiants i els albergs juvenils, per tal d’elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de Barcelona.

Revisió Circular 089/2012 sobre l'Autorització d'abocament

dilluns, 29 juny, 2015

Una de les novetats importants es la següent: 

Les activitats (usuaris no domèstics) contemplades a l’article 28 del RMAAR i que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de prèvia autorització. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 32.1 del citat reglament que es pot trobar a la web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits

ONCE i AENOR signen un conveni per crear normes d'accessibilitat universal

dimarts, 9 juny, 2015

La Fundació ONCE i l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) han signat un conveni que té com a objectiu promoure la integració social de les persones amb discapacitat a través de normes que facilitin l'accessibilitat universal en diferents àmbits, segons han anunciat les dues entitats. Consulta la noticia sencera.

Ajuntament de Barcelona: Publicacions de plans especials

dimarts, 26 maig, 2015

Publicació de l’anunci d’aprovació definitiva del Pla especial d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB), així com el grafisme dels diferents perímetres de polaritat i l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, al mateix temps que prorroga la suspensió que afecta a aquestes activitats. Consulteu-los.