Exercici professional

Tota la informació i recursos sobre l’exercici lliure: últimes novetats d'interès, circulars, RCP, societats professionals... 

Consulta la relació de normativa aplicable a projectes d'enginyeria aquí.

Publicació del decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona

dimarts, 31 desembre, 2013

Ha sortit publicat el Decret d'Alcaldia que regula el sistema d'habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, que preveu la possibilitat de que els Col·legis no només s'habilitin sinó que puguin formalitzar nous convenis per exercir dites funcions durant un període transitori. Per aquest motiu continuarà amb la recepció dels informes d'idoneïtat.

Més informació

Canvis en el sistema de sol·licitud dels informes d'idoneïtat tècnica d'obres de l'Ajuntament de Barcelona

dijous, 19 desembre, 2013

A finals de l’any 2013 quedaran sense vigor els convenis signats entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per a l’emissió d’informes d’idoneïtat tècnica, com a conseqüència de la interpretació que unilateralment va efectuar l’Autoritat Catalana de la Competència de la normativa i que va obligar a resoldre dits convenis per evitar sancions econòmiques prèvies a qualsevol defensa en via judicial.

Guia ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de Baixa Tensió

dijous, 28 novembre, 2013

Ha sortit publicada la Guia ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, relativa a les instal·lacions generadores de Baixa Tensió. Aplicable a motors de combustió, turbines, generadors fotovoltaics, generadors eòlics de BT, acumuladors mecànics o electroquímics, cèl·lules de combustible i altres fonts d'energia en BT. Més informació:

S'amplien els terminis de l'entrada en vigor de l'annex III del Decret 82/2010, dels mitjans d'autopretecció mínims

divendres, 18 octubre, 2013

- Les activtats i centres d’interès per la protecció civil de Catalunya, l’annex III serà d’aplicació a partir del 8 de gener de 2015

- Les activitats i centres d’interès per la protecció civil local, amb caràcter general a partir del 8 de juliol de 2015, amb algunes excepcions que serà d’aplicació a partir del 8 de gener de 2015

Més informació sobre els Plans d'autoprotecció i el Decret 82/2010