Enginyers acústics

Avui dia la societat considera el soroll com un element que contamina l’entorn i afecta la qualitat de vida de les persones, fet que ha impulsat els poders públics a legislar per EVITAR, PREVENIR i REDUIR els efectes nocius de l’exposició de la població al soroll ambiental.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb el seu esperit de servei a la societat, ofereix suport a les administracions locals de Catalunya a través d’un conveni de col·laboració en la realització de les actuacions derivades de la normativa contra la contaminació acústica.

Conveni per a la realització d’actuacions en temes acústics i de vibracions

Què ofereix el COEIC a l’Administració?

 • Una relació d’enginyers industrials especialitzats en temes acústics disposats a actuar en l’àmbit territorial corresponent.
 • Col·laboració en l’elaboració de mapes de capacitat acústica.
 • Participació en la promoció de campanyes d’educació, formació i sensibilització ciutadana en relació amb la problemàtica de la contaminació per sorolls i vibracions.

Què ofereix el COEIC als enginyers industrials?

 • Formar part d’una relació d’enginyers industrials de reconeguda experiència en temes acústics.
 • Ampliació del camp professional.
 • Promoció davant de la societat i l’Administració dels enginyers industrials com a experts en el camp de l'acústica.
 • Nous contactes professionals.
 • Servei de lloguer d’un sonòmetre sempre que sigui necessari.

Els enginyers industrials, una garantia en temes acústics:

 • Formació específica.
 • Solvència tècnica.
 • Experiència professional acreditada.
 • Disponibilitat per a la realització de les actuacions per les quals són requerits.
 • Visat de la documentació emesa.

Reglament dels enginyers acústics del COEIC

Full d'inscripció