Costos del Control Col·legial

Certificat d'Actuació Professional (CAP)

S’han establert tres nivells de preus pels projectes en funció de la seva tipologia: 90, 130 i 210 euros. Per altra banda, els projectes de grans instal·lacions i els que superen els 450.000 euros de  pressupost, disposen d'uns barems específics. 

Els expedients que no presenten projectes tenen establerts uns imports fixes, entre els que destaquen la incorporació dels certificats d'eficiència energètica:

- Certificat de locals/habitatges fins a 3 unitats: 15€ c/u (15€, 30€, 45€)

- Certificat de 4 o més locals/habitatges, o d'edificis sencers: 55 €

(preus sense IVA)

Podeu consultar les taules complertes en el document que hi ha al final de la pàgina.

Visats

Els que es determinin per acord del Consejo. Actualment s'està aplicant el procediment aprovat a l'octubre de 2010.

A partir del juny del 2013, s'incorpora a aquest procediment, els Certificat d'eficiència energètica:

- Certificat de locals/habitatges fins a 3 unitats: 15€ c/u (15€, 30€, 45€)

- Certificat de 4 o més locals/habitatges, o d'edificis sencers: 55 €

(preus sense IVA)

Podeu consultar les taules complertes en el document que hi ha al final de la pàgina.

Informe d'idoneïtat tècnica

Consultar apartat Informe Idoneïtat Tècnica