2005. El sector de l´automoció a Catalunya: situació actual i perspectives